Patent Merkezi Marka ve Patent Tescili İşlem ve Hizmetleri - Markanızı Koruyun Marka Patent Merkezi - Marka Tescili yapılır www.patentmerkezi.com


Marka Ücretleri Değişmiştir:
 

250 TL + KDV'dir. (1 Sınıf için)

 

icon_el_down.gif (317 bytes)Ma®ka Nedir?

     Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajlarının gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir.

 

    Şirketlerin kuruluşları esnasında Ticaret Siciline Tescil edilmeleri Marka Tescili değildir. Aynı ünvanda yüzlerce şirket çok küçük takı değişiklikleriyle kurulabilir. Marka Tescili sadece Türk Patent Enstitüsü’ne yapılan müracaattan sonra sağlanabilir.


BAŞA DÖN!


icon_el_down.gif (317 bytes)Ma®ka Çeşitleri Nelerdir?

 

Ortak Marka : Üretim veya ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan, bir gurubun mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir.

Garanti Markası : Marka sahibinin kontrolü altında bir çok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işarettir.

Ticaret Markası : Bir işletmenin imalatını ve/veya ticaretini yaptığı malları, başka işletmelerin mallarından ayırt etmeye yarayan işarettir.

Hizmet Markaları : Bir işletmenin hizmetlerini diğer işletmelerin hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir.


BAŞA DÖN!


icon_el_down.gif (317 bytes)Ücretsiz Ma®ka Ön Araştırma

 

     Marka Tescili için öncelikle tescil edilmesi istenilen markanın kullanılacağı mal veya hizmetler için başka firmalar tarafından tescil edilip edilmediğinin araştırılması gerekmektedir. Marka Ön Araştırma firmamız tarafından değerli müşterilerine ücretsiz olarak yapılmaktadır. Ayrıca talep edilmesi halinde Türk Patent Enstitüsü’nden de marka ön araştırması yapılabilir.


BAŞA DÖN!


icon_el_down.gif (317 bytes)Ma®ka Tescil Müracaatı

     Firmamız veritabanı kayıtlarında yapılan ve firma tarafından talep edilmesi halinde Türk Patent Enstitüsü’nde yapılan ön araştırma neticesinde, belirlenen marka müracaat edilebilir nitelik taşıyorsa, gerekli belgelerin ve müracaat harç ile ücretlerinin tamamlanması halinde Marka Tescili için müracaatınız yapılabilir.


BAŞA DÖN!


icon_el_down.gif (317 bytes)Erken Müracaatın Avantajları

     Müracaat edilen gün, saat ve dakika itibarıyla markanız koruma altına alınır. Müracaattan sonra başka firmaların aynı mal ve hizmetlerde kullanmak üzere yaptıkları marka müracaatları Türk Patent Enstitüsü tarafından red edilir.


BAŞA DÖN!


icon_el_down.gif (317 bytes)Ma®ka Tescil İşlem Süreci

 

     Müracaat sonrasında Türk Patent Enstitüsü tarafından yapılan yaklaşık 8 aylık incelemede markanın ilana çıkmasına karar verilirse, marka 3 ay süre ile 3.kişilerin itiraz haklarını kullanabilmesi amacıyla Resmi Marka Bülteninde ilan edilir. 3 aylık yayın süresi sonunda ilana çıkan markaya herhangi bir itiraz gelmez ise markanın tesciline karar verilir. Müracaat sonrasında tüm aşamaların olumlu geçmesi ve ilana çıkmasına karar verilen markaya herhangi bir itiraz gelmemesi halinde marka tescil işlemi, müracaat tarihinde itibaren yaklaşık 10-12 ay sürmektedir.


BAŞA DÖN!


icon_el_down.gif (317 bytes)® ve ™ ibarelerinin anlamları

     ® ibaresi ingilizce Registration kelimesinin kısaltması olup, Kayıt Altına Alınmıştır (Tescil Edilmiştir) anlamlarına gelmektedir. ™ibaresi ise ingilizce Trade Mark kelimesinin kısaltması olup, Ticari Marka anlamına gelmektedir. ®veya ™ ibarelerini Tescilsiz markalarınızda kullanmanız size hiçbir koruma sağlamaz. Hatta tescilsiz markalarınızda bu ibareleri kullanmanız, halkı yanıltıcı mahiyette olduğu için şikayet edilmesi halinde suç niteliği taşımaktadır.


BAŞA DÖN!


icon_el_down.gif (317 bytes)Ma®ka Sahibinin Hakları

     Tescilli markanızın kullanım hakkı tüm Türkiye’de sadece ve sadece size aittir. Başka hiçbir firma aynı mal ve/veya hizmetlerde tescil edilmiş markanızı kullanamaz. Tescilli markanın sahibi, markasının taklit edildiğini tespit ettirdiği takdirde taklit malları toplatabilir. Hukuk ve ceza mahkemelerine yapacağı başvurular ile uğramış olduğu maddi ve manevi zararın karşılanması için tazminat davası açabilir.

 

Yıllardır kullanarak saygın bir isim haline getirdiğiniz markanız, tescilli değilse marka üzerinde hiçbirhak iddia edemezsiniz. Markanız tescilli değilse bugün kurulan herhangi bir işletme veya şirket dahi markanızı kendi adına tescil ettirebilir. Bu durumda markanızı bir daha kullanmayacağınızı biliyor musunuz.


BAŞA DÖN!


icon_el_down.gif (317 bytes)Markanın Koruma Süresi

 

     Tescil edilen markanın koruma süresi müracaat edildiği tarihten itibaren 10 yıldır. Her on yılın sonunda marka sahibi Türk Patent Enstitüsü’ne başvurarak yenileme harcını yatırması koşuluyla markasının 10 yıl daha koruma altına alınmasını sağlayabilir.


BAŞA DÖN!


icon_el_down.gif (317 bytes)Yurtdışında Ma®ka Tescili

 

    Türkiye’de tescil ettirdiğiniz markanız sadece Türkiye’de koruma altına alınır. Yurtdışında özellikle ihracat yaptığınız ve hedef Pazar olarak belirlediğiniz ülkelerde markanızı tescil ettirmeniz firmanız için çok önemlidir. Yurtdışında özellikle Madrid Protokolü kapsamında yapılacak bir müracaatla üye olan ülkelerden birkaçında veya tamamında (Yaklaşık 40 ülke) oldukça düşük sayılabilecek maliyetlerle markanızı tescil ettirmeniz mümkündür.


BAŞA DÖN!


icon_el_down.gif (317 bytes)Ma®ka Vekili

 

     Yetkisiz kişiler Türk Patent Enstitüsü’nde başvuru ve işlem yapamaz. Vizyon Danışmanlık, Partneri olan Detay Patent Ofisi ve Danışmanlık Ltd.Şti. Türk Patent Enstitüsü’ne kayıtlı, işlem yapma yetkisine sahip vekil firmadır.


BAŞA DÖN!


Patent Merkezi Marka ve Patent Tescili İşlem ve Hizmetleri - Markanızı Koruyun Marka Patent Merkezi - Marka Tescili yapılır www.patentmerkezi.com
   
 
Marka ve Patent Tescili
Faydalı Model Tescili
ISO 9000-9002 Belgesi
Barcod Başvurusu
Yatırım Teşvik Belgesi Alma
Diğer Hizmetlerimiz

 Marka Müracaatı Evraklar...  

Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti yada Esnaf Odası Kayıt Belgesi
Marka Örneği 10 Adet - Vekaletname İmza Sirküleri
İlgili formlar için 0212.6576393 - 0424. 2379099 dan bilgi alabilirsiniz.


Vizyon Reklam Medya Pazarlama ve Marka Patent Ofisi Danışmanlık Hizmetleri
İstanbul Ofis: Kazım Karabekir M. Hoca Ahmet Yesevi C. N:117/C - GÜNEŞLİ / BAĞCILAR / İSTANBUL - Tel: 0212. 6576393
Elazığ Ofis: Hürriyet Cad. No:18/2 (Garanti Ban.Yanı) - ELAZIĞ Tel: 0424. 2379099

 İstanbul
Gsm: 0532. 7278202 - 0505. 2625680

    

mavi_kutu.gif (92 bytes)Marka Ana Sayfamavi_kutu.gif (92 bytes)Bilgi Formu Sözleşme ve Vekaletname

 
    
    
promosyon dünyasında farklı ürünler.

 

Linkcenneti.com

Webservis