Patent Merkezi Marka ve Patent Tescili İşlem ve Hizmetleri - Markanızı Koruyun Marka Patent Merkezi - Marka Tescili yapılır www.patentmerkezi.com


______________________________________

MARKA PATENT TESCİLİ & DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
mavi_kutu.gif (92 bytes)Markamavi_kutu.gif (92 bytes)Patentmavi_kutu.gif (92 bytes)Yabancı Sermayemavi_kutu.gif (92 bytes)Dahildemavi_kutu.gif (92 bytes)Endrüstriyel Tasarımmavi_kutu.gif (92 bytes)Yatırım Teşvik
mavi_kutu.gif (92 bytes)
Yurtdışı Tescilmavi_kutu.gif (92 bytes)Barkod Alım İşlemlerimavi_kutu.gif (92 bytes)Diğer Hizmetlermavi_kutu.gif (92 bytes)Referanslarmavi_kutu.gif (92 bytes)Sınıf Listesimavi_kutu.gif (92 bytes)Fiyatlarmavi_kutu.gif (92 bytes)E-Mail


mavi_kutu.gif (92 bytes)Patent Nedir? mavi_kutu.gif (92 bytes)Faydalı Model Belgesi Nedir? mavi_kutu.gif (92 bytes)Patent Verilerek Korunacak Buluşlar
mavi_kutu.gif (92 bytes)Patent Verilemeyecek Konular ve Buluşlar mavi_kutu.gif (92 bytes)Patentten Doğan Hakkın Kapsamı

mavi_kutu.gif (92 bytes)Patent Koruma Süreleri

mavi_kutu.gif (92 bytes)Patent Vekili

mavi_kutu.gif (92 bytes)Marka Vekili mavi_kutu.gif (92 bytes)Marka Başvuru Formu

icon_el_down.gif (317 bytes)Patent Nedir?

 

     Yeni, tekniğin bilinen durumunu aşan ve sanayiye uygulanabilir olan buluşlara yetkili makamlar tarafından (Türk Patent Enstitüsü) verilen belgeye kısaca Patent diyebiliriz. Patent belgesi ile buluş sahibi, buluşunun başkaları tarafından kullanılmasını engelleme hakkına sahip olmaktadır.


BAŞA DÖN!


icon_el_down.gif (317 bytes)Faydalı Model Belgesi Nedir?

 

     Yeni ve sanayiye uygulanabilir olan buluşlara yetkili makamlar tarafından (Türk Patent Enstitüsü) verilen belgeye kısaca Faydalı Model Belgesi diyebiliriz. Faydalı Model Belgesi ile buluş sahibi, buluşunun başkaları tarafından kullanılmasını engelleme hakkına sahip olmaktadır.


BAŞA DÖN!


icon_el_down.gif (317 bytes)Patent Verilerek Korunacak Buluşlar

 

     Yeni, tekniğin bilinen durumunu aşan ve sanayiye uygulanabilir olan buluşlar, patent verilerek korunur.


BAŞA DÖN!


icon_el_down.gif (317 bytes)Patent Verilemeyecek Konular ve Buluşlar

 

     Aşağıda sayılanlar buluş niteliğinde olmadıkları için Patent verilememektedir.

a- Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları;

b- Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar;

c- Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları,

d- Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller;

e- İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri.

f- Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar,

g- Bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usulleri.


BAŞA DÖN!


icon_el_down.gif (317 bytes)Patentten Doğan Hakkın Kapsamı

   

     Patent hakkı sahibi, buluşun yeni, teknoloji alanı ve ürünlerin ithal veya yerli üretim olup olmadığı konusunda herhangi bir ayrım yapmaksızın patent hakkından yararlanır.

 

Patent sahibinin, üçüncü kişiler tarafından izinsiz olarak aşağıda sayılanların yapılmasını önleme hakkı vardır.

a- Patent konusu ürünün üretilmesi, satılması, kullanılması veya ithal edilmesi veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka herhangi bir nedenle olursa olsun elde bulundurulması;

b- Patent konusu olan bir usulün kullanılması;

c-Kullanılmasının yasak olduğu bilinen veya bilinmesi gereken usul patentinin kullanılmasının üçüncü kişiler tarafından başkalarına teklif edilmesi;

d- Patent konusu usul ile doğrudan doğruya elde edilen ürünlerin satışa sunulması veya kullanılması veya ithal edilmesi veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka herhangi bir nedenle olursa olsun elde bulundurulması.


BAŞA DÖN!


icon_el_down.gif (317 bytes)Patent Koruma Süreleri

  

     İncelenerek verilen patentin süresi başvuru tarihinden itibaren 20 yıldır. İncelemesiz verilen Patentin süresi 7 yıldır. Faydalı Model koruma süresi ise başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır.


BAŞA DÖN!


icon_el_down.gif (317 bytes)Patent Vekili

 

     Yetkisiz kişiler Türk Patent Enstitüsü’nde başvuru ve işlem yapamaz. Vizyon Danışmanlık, Partneri olan Detay Patent Ofisi ve Danışmanlık Ltd.Şti. Türk Patent Enstitüsü’ne kayıtlı, işlem yapma yetkisine sahip vekil firmadır.


BAŞA DÖN!


Patent Merkezi Marka ve Patent Tescili İşlem ve Hizmetleri - Markanızı Koruyun Marka Patent Merkezi - Marka Tescili yapılır www.patentmerkezi.com
   
 
Marka ve Patent Tescili
Faydalı Model Tescili
ISO 9000-9002 Belgesi
Barcod Başvurusu
Yatırım Teşvik Belgesi Alma
Diğer Hizmetlerimiz

 Marka Müracaatı Evraklar...  

Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti yada Esnaf Odası Kayıt Belgesi
Marka Örneği 10 Adet - Vekaletname İmza Sirküleri
İlgili formlar için 0212.6576393 - 0424. 2379099 dan bilgi alabilirsiniz.


Vizyon Reklam Medya Pazarlama ve Marka Patent Ofisi Danışmanlık Hizmetleri
İstanbul Ofis: Kazım Karabekir M. Hoca Ahmet Yesevi C. N:117/C - GÜNEŞLİ / BAĞCILAR / İSTANBUL - Tel: 0212. 6576393
Elazığ Ofis: Hürriyet Cad. No:18/2 (Garanti Ban.Yanı) - ELAZIĞ Tel: 0424. 2379099

 İstanbul
Gsm: 0532. 7278202 - 0505. 2625680

    

mavi_kutu.gif (92 bytes)Marka Ana Sayfamavi_kutu.gif (92 bytes)Bilgi Formu Sözleşme ve Vekaletname

 
    
    
promosyon dünyasında farklı ürünler.

 

Linkcenneti.com

Webservis