(1-9)   (10-15)   (16-22)   (23-34)   (35-39)   (40-42)

 

HİZMETLERİN SINIFLARI

 

35. SINIF                :

35.01. Reklam (tanıtım) hizmetleri : Reklam acentası hizmetleri, ilan büroları hizmetleri, postayla reklam hizmetleri, radyo ilanları hizmetleri, radyo reklamları hizmetleri, televizyon ilanları hizmetleri, televizyon reklamları hizmetleri, dış mekan reklamları hizmetleri, ilan sütunlarının hazırlanması hizmetleri, ilan metinlerinin yayınlanması hizmetleri, numunelerin dağıtılması hizmetleri, reklam malzemelerinin dağıtımı hizmetleri,  ticari ve reklam amaçlı sergilerin organizasyonu hizmetleri, reklam ve ticari amaçlı fuarların organizasyonu hizmetleri, reklam ve satış amaçlı modellik hizmetleri, Pazar araştırma hizmetleri, pazarlama çalışmaları hizmetleri, pazarlama ile ilgili bilgilendirme hizmetleri, satışı arttırma (promosyon) hizmetleri, vitrin süsleme ve düzenleme hizmetleri, reklam malzemelerinin güncelleştirilmesi hizmetleri,  anket hizmetleri, kamuoyu araştırmaları hizmetleri, halkla ilişkiler hizmetleri, ilan malzemelerinin kiralanması hizmetleri, reklam alanlarının kiralanması hizmetleri,

35.02. Büro Hizmetleri : Sekreterlik hizmetleri, stenografi hizmetleri, fotokopi çekim hizmetleri (dokümanların çoğaltılması), daktiloda yazım hizmetleri, kelime işlem hizmetleri, bilgisayarda kütük yönetimi hizmetleri, bilginin bilgisayar veri tabanına aktarılması hizmetleri, bilgisayar veri tabanındaki bilgilerin sistematik hale getirilmesi hizmetleri, telefon cevaplama hizmetleri, gazete aboneliklerinin düzenlenmesi hizmetleri, yük arabalarının bilgisayar ile konumlandırılması hizmetleri, büro makinelerinin ve ekipmanlarının kiralanması hizmetleri, fotokopi makinelerinin kiralanması hizmetleri,

35.03. Muhasebe; mali müşavirlik; iş yönetimi (yardım ve danışma) ile ilgili hizmetler:

Muhasebe kayıtlarının düzenlenmesi hizmetleri, defter tutma hizmetleri, fatura gönderme hizmetleri, hesapların denetimi hizmetleri, fiyat analizleri  hizmetleri, ekonomik tahmin hizmetleri, bordro hazırlama hizmetleri, vergilerin hazırlanması hizmetleri, otel yönetimi hizmetleri, iş konularında değerlendirme hizmetleri (iş ve zaman etüdü), iş konularında bilgi toplama hizmetleri, iş konularında araştırma hizmetleri (üretim sürecinin ve yöntemlerinin), iş konusunda denetim hizmetleri, iş konusunda istatistik çalışmaları hizmetleri, ticari bilgi acentalığı hizmetleri, personel ile ilgili hizmetler, iş ve işçi bulma acentalığı hizmetleri, personel sağlama hizmetleri, işe yerleştirme hizmetleri, ticari veya endüstriyel yönetimde yardım hizmetleri, iş idaresi konusunda danışmanlık hizmetleri (işletme bilgileri), iş idaresi konusunda yardım hizmetleri (işletme bilgileri), iş konusunda bilgilendirme hizmetleri, iş konusunda danışmanlık hizmetleri, iş idaresi ve organizasyonu konusunda danışmanlık hizmetleri (yeniden yapılanma), iş konusunda profesyonel danışmanlık hizmetleri,

35.04. İthalat ihracat acenta hizmetleri

35.05. Sanatçılar için menejerlik hizmetleri,

35.06. Ticari ve sınai ürünler için eksperlik hizmetleri

35. 07. Yüne değer biçme (yün borsası) hizmetleri, yünün sınıflandırılması (derecelendirilmesi) hizmetleri

35.08. Kerestelere değer biçme hizmetleri,

35.09. Açık arttırmaların düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi hizmetleri,

35.10. Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri:

Satış hizmetleri yani, müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmeleri ve satın alabilmeleri için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri,

Elektronik satış hizmetleri yani, müşterilerin malları elektronik araçlarla görmeleri ve sipariş vererek satın alabilmeleri için çeşitli malların elektronik ortamda bir araya getirilmesi hizmetleri.

Katalogla satış hizmetleri yani, müşterilerin malları görmeleri ve satın alabilmeleri için çeşitli malların bir katalog vasıtasıyla bir araya getirilmesi hizmetleri.

Perakende satış mağaza hizmetleri yani, müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmeleri ve satın alabilmeleri için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri.

 

 

36. SINIF                :

36.01. Sigorta hizmetleri: Sigorta komisyonculuğu hizmetleri, kaza sigortası hizmetleri, hayat sigortası hizmetleri, yangın sigortası hizmetleri, sağlık sigortası hizmetleri, deniz sigortası hizmetleri, sigorta araştırma hizmetleri, hayat sigortası istatistikleri hizmetleri (aktüerya hizmetleri), sigorta danışmanlık hizmetleri, sigorta konusunda bilgilendirme hizmetleri,

36.02. Finansal ve parasal hizmetler:  Bankacılık hizmetleri, finansal yönetim hizmetleri, finansal analiz hizmetleri, finansal sponsorluk hizmetleri, finansal takas hizmetleri, finansal takas odası hizmetleri, finansal değer biçme hizmetleri (bankacılık), finansal konularda bilgilendirme hizmetleri, finansal danışma hizmetleri, factoring (mal satın alma – alacak toplama organizasyonları) hizmetleri, borç toplama acenteliği hizmetleri, çek onay hizmetleri (çeklerin incelenmesi-çeklerin geçerliliğinin soruşturulması), seyahat çekleri düzenleme hizmetleri, elektronik fon transfer hizmetleri, leasing (finansal kiralama) hizmetleri, gayrimenkullerin finansal kiralanması (leasing) hizmetleri, kefalet hizmetleri, kefalet senedi (mektubu) hizmetleri, menkul kıymetler komisyonculuğu hizmetleri, kredi hizmetleri, kredi bürosu hizmetleri, kredi kartı hizmetleri, kredi kartı verme hizmetleri, taksitle alış veriş kartları düzenleme hizmetleri, tasarruf bankacılığı hizmetleri, para değişim hizmetleri, yardım amaçlı fon oluşturma hizmetleri, ipotek bankacılığı hizmetleri, rehin karşılığı borç hizmetleri, yeddi emin hizmetleri, mutemetlik hizmetleri, kira toplama hizmetleri, emekli maaşlarının ödenmesi hizmetleri....

36.03. Gayrimenkul işleri : Emlak komisyonculuğu hizmetleri, apartmanların kiralanması hizmetleri, dairelerin kiralanması hizmetleri, büro kiralama (emlak) hizmetleri, apartman yöneticiliği hizmetleri...

36.04.  Menkuller için değer biçme (kıymet takdiri) hizmetleri : Antika paraların değerini belirleme hizmetleri, antikaların değerini belirleme hizmetleri, mücevherlerin değerini belirleme hizmetleri, pulların değerini belirleme hizmetleri, sanat eserlerinin değerini belirleme hizmetleri...

36.05. Gümrük komisyonculuğu hizmetleri

 

 

37. SINIF                :

37.01. İnşaat Hizmetleri : Konut, köprü, fabrika inşaatı hizmetleri, inşaat iskelesi kurma hizmetleri, iskele, dalgakıran inşaatı hizmetleri, ambar, depo inşaat ve tamiri hizmetleri, sualtı inşaatı hizmetleri, liman inşaatı hizmetleri, asfaltlama hizmetleri, kuyu açma hizmetleri, duvar örme (duvarcılık) hizmetleri, binaların yenilenmesi hizmetleri, binaların nemden korunması hizmetleri, binaların izolasyonunun, sağlanması hizmetleri, binaların sızdırmazlığının sağlanması hizmetleri, bina yıkım hizmetleri, binaların iç ve dış cephelerinin boyanması hizmetleri, sıvacılık hizmetleri, çatıcılık hizmetleri, sualtı onarım hizmetleri, yol döşeme hizmetleri, fuar pavyonlarının ve standlarının kurulması hizmetleri, inşaat kontrol hizmetleri, inşaat hakkında bilgilendirme hizmetleri, tamirat hakkında bilgilendirme hizmetleri,

37.02. İnşaat araç gereç ve iş makinelerinin kiralanması hizmetleri : İnşaat aletleri kiralanması hizmetleri, vinç kiralanması hizmetleri, buldozer kiralanması hizmetleri, kazı makineleri kiralanması hizmetleri...

37.03. Temizlik Hizmetleri                : Baca temizleme hizmetleri, binaların dış yüzeylerinin temizlenmesi hizmetleri, binaların iç yüzeylerinin temizlenmesi hizmetleri, yol süpürme hizmetleri, pencere camı temizleme hizmetleri, yol süpürme makinelerinin kiralanması hizmetleri, temizlik araçları ve makinelerinin kiralanması hizmetleri...

37.04. Dezenfeksiyon hizmetleri

37.05. Tarım dışındaki zararlıların kontrolü ve imhası hizmetleri: Haşere ilaçlama hizmetleri, farelerin imhası hizmetleri,

37.06. Kara araçlarının bakım ve tamiri hizmetleri : Araç bakım istasyonları hizmetleri, taşıt araçları için pas giderme hizmetleri, taşıt araçlarının cilalanması hizmetleri, taşıt araçlarının yağlanması hizmetleri, taşıt araçlarının motorlarının bakımı ve tamiri hizmetleri, taşıt araçlarının motorlarının yıkanması hizmetleri, araba lastiklerinin yeniden işlemden geçirilmesi hizmetleri (tamir), araba lastiklerinin vulkanizasyonu hizmetleri (tamir), taşıt araçlarının temizlenmesi hizmetleri...

37.07. Deniz araçlarının bakımı ve tamiri hizmetleri : Gemi inşaatı hizmetleri, gemi tamir ve bakım hizmetleri...

37.08. Hava araçlarının bakımı ve tamiri hizmetleri : Uçak bakım ve tamiri hizmetleri...

37.09. Mobilyalarla ilgili hizmetler : Mobilya döşeme hizmetleri, mobilya tamiri hizmetleri, mobilyaların bakımı hizmetleri, mobilyaların restorasyonu hizmetleri, dolap yapımı (tamir) hizmetleri...

37.10. Isıtma, havalandırma ve su tesisatının kurulması (tesis edilmesi), bakımı ve tamiri : Havalandırma cihazlarının kurulması ve tamiri hizmetleri, ısıtma ekipmanlarının tesisi ve tamiri hizmetleri, kazanların tamiri ve bakımı hizmetleri, soğutucu ekipmanların tesisi ve tamiri hizmetleri, ocakların bakımı ve tamiri hizmetleri, mutfak ekipmanlarının tesisi ve tamiri hizmetleri, fırınların tesisi ve tamiri hizmetleri, sulama aletlerinin tesisi ve tamiri hizmetleri, su tesisatçılığı hizmetleri...

37.11. Giysilerin bakımı ve tamiri hizmetleri : Giysi tamir hizmetleri, giysilerin yenilenmesi hizmetleri, kürklerin bakımı, tamiri ve temizlenmesi hizmetleri...

37.12. Deri eşyaların (giysiler hariç) bakımı, tamiri ve temizlenmesi hizmetleri,

37.13. Çamaşırhane hizmetleri :  Giysi ütüleme hizmetleri, giysi presleme hizmetleri, çamaşır ütüleme hizmetleri, çamaşır yıkama hizmetleri, giysi temizleme hizmetleri, kuru temizleme hizmetleri, bez temizleme hizmetleri...

37.14. Yapay kar üretme hizmetleri,

37.15. Film projeksiyon makinalarının tamiri ve bakımı, fotoğrafçılık aletlerinin tamiri hizmetleri,

37.16. Makinelerin tesisi, bakımı ve tamiri hizmetleri : bozulmuş veya aşınmış motorların kullanılabilir hale getirilmesi hizmetleri, elektrikli aletlerin tesis ve tamiri hizmetleri, elektrikli aletlerin parazit yapmasını önleme hizmetleri, ofis makinelerin ve ekipmanların tesisi, bakım ve tamir (büro araç, daktilo gibi ürünlerin servisi) hizmetleri, bilgisayar donanımlarının tesisi, bakımı ve tamiri hizmetleri

37.17. Emniyet sağlayıcı tesisatların kurulması, bakımı ve tamiri hizmetleri; Hırsız alarm sistemlerinin tesisi ve tamiri hizmetleri, yangın alarm sistemlerinin tesisi ve tamiri hizmetleri,

37.18. Telefon tesisat ve tamiri hizmetleri

37.19. Asansör tesisi, bakımı ve tamiri hizmetleri,

37.20. Saat tamiri hizmetleri,

37.21. Duvar kağıdı kaplama hizmetleri,

37.22. Madencilik, maden çıkarma hizmetleri

37.23. Kumlama hizmetleri

37.24. Kalaycılık hizmetleri,

37.25. Bıçakların bilenmesi hizmetleri,

37.26. Para kasalarının tamiri ve bakımı hizmetleri

37.27. Güneşlik tamiri, şemsiye tamiri hizmetleri

37.28. Ayakkabı tamiri hizmetleri,

38. SINIF

38.01. Yayın Hizmetleri : Radyo yayın hizmetleri, televizyon yayın hizmetleri, kablolu televizyon yayın hizmetleri, radyo, televizyon veya diğer iletişim araçlarında yayın akışının düzenlenmesi hizmetleri,

38.02. Haberleşme hizmetleri :  Cep telefonu ile iletişim hizmetleri, uydu ile iletişim hizmetleri, bilgisayarlar arasında iletişim hizmetleri, telgraf ile iletişim hizmetleri, telefon ile iletişim hizmetleri, görüntü ve mesajların bilgisayar yardımı ile aktarılması hizmetleri, elektronik posta hizmetleri, faks gönderme hizmetleri, telgraf hizmetleri, telefon hizmetleri, teleks hizmetleri, iletişim ile bilgilendirme hizmetleri, iletişim ile ilgili danışma hizmetleri,

38.03. Haberleşme araç ve cihazlarının kiralanması hizmetleri : iletişim cihazlarının kiralanması hizmetleri, mesaj gönderme aletlerinin kiralanması hizmetleri, telefon kiralanması hizmetleri, faks cihazlarının kiralanması hizmetleri, modemlerin kiralanması hizmetleri,

38.04. Haber ajansı hizmetleri : Haber ajansı hizmetleri (toplanan bilginin dağıtılması).

 

 

39. SINIF

39.01. Kara, hava ve deniz taşımacılığı hizmetleri: Taşıma komisyonculuğu hizmetleri, yük komisyonculuğu hizmetleri, gemi acenta hizmetleri, ambulans hizmetleri, özel şoförlük hizmetleri, karayolu ile yolcu taşıma hizmetleri, otobüs ile yolcu taşıma hizmetleri, taksi ile yolcu taşıma hizmetleri, tranvay ile yolcu taşıma hizmetleri, demiryolu ile yolcu taşıma hizmetleri, at arabası, el arabası ile yapılan taşıma hizmetleri, çekerek yapılan taşıma hizmetleri, pilotluk hizmetleri, havayolu ile yolcu taşıma hizmetleri, vapur seyahati düzenleme hizmetleri, denizyolu ile yolcu taşıma hizmetleri, feribot ile yolcu taşıma hizmetleri, eğlence gemisi ile yolcu taşıma hizmetleri, turist büroları (otel rezervasyonları dışında), seyahat için yer ayırma (rezervasyon hizmetleri), seyahatlerde eşlik etme hizmetleri, tur düzenleme hizmetleri, mesaj ve eşya ileten kurye hizmetleri, mesajların iletilmesi hizmetleri, eşyaların iletilmesi hizmetleri, eşyaların posta yolu ile dağıtılması hizmetleri, karayolu ile ürün taşıma ve teslimat hizmetleri, demiryolu ile ürün taşıma ve teslimat hizmetleri, havayolu ile ürün taşıma ve teslimat hizmetleri, denizyolu ile ürün taşıma ve teslimat hizmetleri, nehir yolu ile taşımacılık hizmetleri, tekne ile taşımacılık hizmetleri, mavna ile taşımacılık hizmetleri, zırhlı otomobil ile taşımacılık hizmetleri, değerli eşyaların korumalar eşliğinde taşınması hizmetleri, taşımacılık hakkında bilgilendirme hizmetleri, gazete dağıtımı hizmetleri, paket teslimat hizmetleri,

39.02. Kara, hava ve deniz taşıtlarının kiralanması hizmetleri: Hava taşıtları kiralanması hizmetleri, tekne kiralanması hizmetleri, gemi kiralanması hizmetleri, araba, kamyon, yolcu otobüsü kiralanması hizmetleri, yarış arabalarının kiralanması hizmetleri,

39.03. Araba parkları hizmetleri, garaj kiralama hizmetleri

39.04. Tekne barındırma hizmetleri

39.05. Boru hattı ile taşıma hizmetleri : Boru hattı ile gaz taşıma ve dağıtım hizmetleri, boru hattı ile su taşıma ve dağıtım hizmetleri, boru hattı ile petrol taşıma ve dağıtım hizmetleri,

39.06. Elektrik dağıtım hizmetleri,

39.07. Su temin hizmetleri

39.08. Taşıt ve malları kurtarma hizmetleri; Araçların yedeğe alınıp çekilmesi hizmetleri, havayolu ile kurtarma hizmetleri, denizyolu ile kurtarma hizmetleri, buz kırma hizmetleri, gemilerin yeniden yüzdürülmesi hizmetleri, gemilerin kanaldan geçirilmesi hizmetleri, gemilerin kurtarılması hizmetleri, su altı kurtarma hizmetleri

39.09. Malların depolanması, paketlenmesi ve sandıklanması hizmetleri : Eşyaların depolanması hizmetleri, soğuk hava depolarının kiralanması hizmetleri, soğutucu kiralanması hizmetleri, ambarlama hizmetleri, ambar kiralanması hizmetleri, konteyner kiralanması hizmetleri, yük taşıma amaçlı araç bölmeleri kiralanması hizmetleri, eşyaların ambalajlanması hizmetleri, yükleme ve boşaltma hizmetleri, depolama konusunda bilgilendirme hizmetleri,

39.10. Çöplerin depolanması ve taşınması hizmetleri, atıkların toplanması ve taşınması hizmetleri

39.11. Dalgıç hücresi kiralanması hizmetleri, dalgıç elbiselerinin kiralanması hizmetleri

 

Başa Dön

 


(1-9)   (10-15)   (16-22)   (23-34)   (35-39)   (40-42)

Marka Başvuru Formu İsteği    ¦    Başa Dön