Patent Merkezi Marka ve Patent Tescili İşlem ve Hizmetleri - Markanızı Koruyun Marka Patent Merkezi - Marka Tescili yapılır www.patentmerkezi.com

mavi_kutu.gif (92 bytes)Yabancı Sermaye ifadesi neleri kapsamaktadır?

mavi_kutu.gif (92 bytes)Yurt Dışında Yerleşik Kişilerin veya Kuruluşların Türkiye’de Faaliyette Bulunmaları İzne Tabi midir?

mavi_kutu.gif (92 bytes)Yabancı Sermayeli Şirketler Hangi Faaliyetlerde Bulunabilirler?

mavi_kutu.gif (92 bytes)Yabancı Sermayeli şirketlerde hisse devirleri izne tabi midir?

mavi_kutu.gif (92 bytes)Yabancı Kuruluşlar Türkiye’deki İrtibat Büroları faaliyet sınırları nelerdir?

mavi_kutu.gif (92 bytes)Türkiye’de faaliyette bulunan yabancı sermayeli kuruluşlar Türkiye’de mevcut ve kurulacak diğer şirketlere iştirak edebilirler mi?

mavi_kutu.gif (92 bytes)Yabancı Sermeyeli Şirketlerin Sermaye artırımları izne tabi midir?

mavi_kutu.gif (92 bytes)Lisans, Know-How, Teknik Yardım, Yönetim ve Franchise Anlaşmaları izne tabi midir?

mavi_kutu.gif (92 bytes)Yabancı Sermayeli Şirketler kar ve sermaye paylarını yurtdışına transfer edebilirler mi?

mavi_kutu.gif (92 bytes)Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşu için getirilmesi gereken yabancı sermayede asgari tutar nedir?

mavi_kutu.gif (92 bytes)Yabancı Uyruklu Personele Çalışma izni verilebilmesi için aranan şartlar nelerdir?

 


 icon_el_down.gif (317 bytes) YABANCI SERMAYE İŞLEMLERİ

 

Yabancı Sermaye ifadesi neleri kapsamaktadır? 

  • Yabancı Sermaye:

  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca alım satımı yapılan konvertibl döviz ve efektif cinsinden nakdi sermayeyi,

  • Hisse senetleri ve tahviller

  • Makine, teçhizat, alet ve bu mahiyetteki mallar, makine aksamı ve malzeme ile mallar,

  • Yurt dışında yerleşik kişi ve kuruluşların, kambiyo mevzuatı çerçevesinde doğan her türlü mevcu ve alacaklarından, müsteşarlığın sermaye payı olarak kabul edeceği meblağları,

  • Patent ve ticari marka gibi fikri hakları ifade eder.


    BAŞA DÖN!


icon_el_down.gif (317 bytes)Yurt Dışında Yerleşik Kişilerin veya Kuruluşların Türkiye’de Faaliyette Bulunmaları İzne Tabi midir?

 

Yurt dışında yerleşik kişi ve kuruluşların Türkiye’de yatırım yapmak ve/veya ticari faaliyette bulunmak amacıyla şirket kurma, ortaklığa katılma, şube ve irtibat bürosu açma girişimleri, izne tabidir.


BAŞA DÖN!


icon_el_down.gif (317 bytes)Yabancı Sermayeli Şirketler Hangi Faaliyetlerde Bulunabilirler?

 

 Dışarıda yerleşik kişi ve kuruluşlar. Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünce verilen izin ve/veya teşvik belgelerinde yazılı olan ve buna uygun olarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilen Ana Sözleşmelerinde belirtilen konularla sınırlı olmak kaydıyla, her türlü mal ve hizmet üretimine yönelik sınai, ticari, zirai ve sair konularda faaliyette bulunabilirler.


BAŞA DÖN!


icon_el_down.gif (317 bytes)Yabancı Sermayeli şirketlerde hisse devirleri izne tabi midir?

 

Yabancı ortaklardan yerli ortaklara ya da Türkiye’de yerleşik diğer kişi ve kuruluşlara yapılacak hisse devirleri izne tabi olup, hisse satış bedelinin tespit edilmesinde taraflar arasında belirlenen değerler esastır. Yabancı ortaklar arasındaki ya da yabancı ortaklardan yurtdışında yerleşik diğer kişi ve kuruluşlara yapılacak hisse devirleri izne tabi değildir. Ancak değişiklik hakkında, değişiklik tarihinden itibaren 1 ay içinde Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne bilgi verilmelidir.Yerli ortaklar arasındaki hisse devirleri de izne tabi değildir.


BAŞA DÖN!


icon_el_down.gif (317 bytes)Yabancı Kuruluşlar Türkiye’deki İrtibat Büroları faaliyet sınırları nelerdir?

 

Dışarıda yerleşik kuruluşların Türkiye’de açacakları irtibat bürosunun tüm masrafları yurt dışından getirilecek dövizlerle karşılanır. İrtibat büroları hiçbir ticari faaliyet yapamaz ve verilen izin konusu dışında faaliyette bulunamazlar. Ayrıca bu bürolar, kapanış ve tasfiye haricinde, kar ve benzeri transfer talebinde bulunamazlar.


BAŞA DÖN!


icon_el_down.gif (317 bytes)Türkiye’de faaliyette bulunan yabancı sermayeli kuruluşlar Türkiye’de mevcut ve kurulacak diğer şirketlere iştirak edebilirler mi?

 

Türkiye’de faaliyette bulunan yabancı sermayeli kuruluşlar Türkiye’de mevcut ve kurulacak diğer şirketlere gerekli izni almak kaydıyla iştirak edebilirler.


BAŞA DÖN!


icon_el_down.gif (317 bytes)Yabancı Sermayeli Şirketlerin Sermaye artırımları izne tabi midir?

 

Yabancı ortak katılım payı oranının değişmediği durumda, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünün iznini almaksızın doğrudan Sanayi ve Ticaret Bakanlığına müracaat ederler. Sermaye artışı ile birlikte yabancı ortak katılım payı oranlarında değişiklik sözkonusu ise, yabancı sermayeli kuruluşlar izin almak zorundadırlar.


BAŞA DÖN!


icon_el_down.gif (317 bytes)Lisans, Know-How, Teknik Yardım, Yönetim ve Franchise Anlaşmaları izne tabi midir?

 

Kamu ve özel sektör kuruluşları, dışarıda yerleşik kişi ve kuruluşlarla yapacakları lisans, know-how, teknik yardım, yönetim ve franchise anlaşmalarının tescili için izin alınması gerekmektedir. Anlaşmalar tescil edilmesi halinde yürürlüğe girer.


BAŞA DÖN!


icon_el_down.gif (317 bytes)Yabancı Sermayeli Şirketler kar ve sermaye paylarını yurtdışına transfer edebilirler mi?

  

Yabancı sermayeli kuruluşların yabancı ortaklarının hisselerine tekabül eden kar ve temettüden, yürürlükteki vergi mevzuatı çerçevesinde, gerekli vergiler düşüldükten sonra kalan net miktar, yurt dışına transfer edilebilir.


BAŞA DÖN!


icon_el_down.gif (317 bytes)Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşu için getirilmesi gereken yabancı sermayede asgari tutar nedir?

  

Şirket kuruluşu, ortaklığa katılma ve şube açma durumlarında, yurt dışında yerleşik her bir kişi veya kuruluşun asgari 50.000.-ABD doları tutarında yabancı sermaye getirmesi gerekmektedir. Yabancı ortak sayısı birden fazla olması halinde,getirilmesi gereken asgari toplam yabancı sermaye, 50.000.-ABD dolarının yabancı ortak sayısıyla çarpımıyla ifade olunur. Bu asgari toplam yabancı sermaye içinde yabancı ortakların iştirak oranları serbestçe belirlenir.

 

Nakit olarak ödenecek yabancı sermayenin yurt dışından bankalar aracılığıyla döviz olarak transfer edilmesi veya efektif olarak getirilmesi halinde yurda girişte gümrüklere deklare edilmiş olması esastır. Bu şekilde yurda getirilen dövizler bankalarca döviz alım belgesi tanzimi suretiyle satın alınır ve dövizin geliş nedeni bölümüne yabancı sermaye şerhi konur.


BAŞA DÖN!


icon_el_down.gif (317 bytes)Yabancı Uyruklu Personele Çalışma izni verilebilmesi için aranan şartlar nelerdir?

  

Türkiye’de özel sektör kuruluşlarınca istihdam edilecek yabancı uyruklu idari ve teknik personele, personelin yeterli teknik ve idari bilgiyi haiz olması halinde çalışma müsaadesi verilir.


BAŞA DÖN!


Patent Merkezi Marka ve Patent Tescili İşlem ve Hizmetleri - Markanızı Koruyun Marka Patent Merkezi - Marka Tescili yapılır www.patentmerkezi.com
   
 
Marka ve Patent Tescili
Faydalı Model Tescili
ISO 9000-9002 Belgesi
Barcod Başvurusu
Yatırım Teşvik Belgesi Alma
Diğer Hizmetlerimiz

 Marka Müracaatı Evraklar...  

Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti yada Esnaf Odası Kayıt Belgesi
Marka Örneği 10 Adet - Vekaletname İmza Sirküleri
İlgili formlar için 0212.6576393 - 0424. 2379099 dan bilgi alabilirsiniz.


Vizyon Reklam Medya Pazarlama ve Marka Patent Ofisi Danışmanlık Hizmetleri
İstanbul Ofis: Kazım Karabekir M. Hoca Ahmet Yesevi C. N:117/C - GÜNEŞLİ / BAĞCILAR / İSTANBUL - Tel: 0212. 6576393
Elazığ Ofis: Hürriyet Cad. No:18/2 (Garanti Ban.Yanı) - ELAZIĞ Tel: 0424. 2379099

 İstanbul
Gsm: 0532. 7278202 - 0505. 2625680

    

mavi_kutu.gif (92 bytes)Marka Ana Sayfamavi_kutu.gif (92 bytes)Bilgi Formu Sözleşme ve Vekaletname

 
    
    
promosyon dünyasında farklı ürünler.

 

Linkcenneti.com

Webservis